Om Miljoevejledninger.dk

Miljøvejledningerne kan bruges af professionelle indkøbere, der ønsker at stille miljøkrav ved køb af varer og ydelser.


Miljøvejledningerne er en del af Miljøministeriets indsats for grønne indkøb. Læs mere om indsatsen på Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk/baeredygtige_indkoeb


Vejledningerne er udarbejdet af eksperter for Miljøstyrelsen og har været igennem en høringsfase, hvor flere organisationer inden for hvert emne har haft mulighed for at kommentere dem. Baggrundsmaterialet i miljøvejledningerne er sidst opdateret i 2005, men selve vejledningsmaterialet blev opdateret i 2009.

Hjemmesiden miljoevejledninger.dk er udviklet som en del af et projekt under Miljøstyrelsen med det formål at forbedre formidlingen af miljøvejledningerne til professionelle indkøbere i Danmark. Indholdet af miljøvejledningerne er udarbejdet af eksterne konsulenter. Er indholdet fejlbehæftet, kan det ikke medføre ansvar for Miljøstyrelsen.

 

downloads