Miljø- & energimærker

Hurtig genvej til miljøvenlige produkter

Miljø- og energimærkerne er nemme redskaber til indkøbere, som hurtigt vil finde frem til varer, der belaster miljøet og sundheden mindst. Der findes en lang række miljø- og energimærker. Miljøstyrelsen anbefaler, at man som indkøber især går efter miljø- og energimærkerne, som omtales her på siden.

Spørg efter miljømærket - eller kriterierne for mærket
EU's udbudsdirektiver tillader ikke, at offentlige indkøbere ved udbud efterspørger varer med et bestemt frivilligt miljømærke (som for eksempel Svanen). Det er dog tilladt at forlange dokumentation for, at varerne overholder de kriterier, som findes i miljømærket.

Det er derimod tilladt at stille krav, når der er tale om påbudte mærker - for eksempel at køleskabet skal være A++.

Blomsten
Blomsten er EU's officielle miljømærke.
Når man køber en vare med Blomsten, har man garanti for, at varen er blandt de mindst belastende for miljøet - uden at kvalitet eller funktion af den grund forringes.

Kravene til blomstmærkede varer evalueres med jævne mellemrum.

I Danmark ledes arbejdet med Blomsten af Miljøstyrelsen i samarbejde med det danske Miljømærkenævn. Her sidder repræsentanter for handel-, industri-, forbruger- og miljøorganisationer, samt myndigheder. Den daglige administration varetages af Miljømærkesekretariatet.

Svanen
Svanen er Nordisk Ministerråds miljømærke og anvendes fortrinsvis i de nordiske lande. Når man køber en svanemærket vare, har man garanti for, at varen er blandt de mindst belastende for miljøet - uden at kvalitet eller funktion af den grund forringes.

Kravene til de svanemærkede varer evalueres ca. hvert tredje år. Det er med til at sikre, at varerne og produktionen fortsat udvikles i en miljørigtig retning.

I Danmark ledes arbejdet med Svanen af det Danske Miljømærkenævn. Her sidder repræsentanter for handel, industri, forbruger- og miljøorganisationer og myndigheder. Den daglige administration og kontrol varetages af Miljømærkesekretariatet.

EU's energimærke
Lyskilder, køleskabe, frysere, vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner m.v. beregnet for husholdninger, skal være forsynet med EU's energimærke. Der er tale om en lovpligtig ordning.

Energimærket oplyser blandt andet om apparatets elforbrug pr. år, og hvor godt apparatet udnytter den forbrugte elektricitet. Apparatets elforbrug angives på en skala fra A til G, hvor A er de mindst energikrævende apparater. For køleskabe og frysere er skalaen udvidet med A+ og A++, hvor A++ er de mindst energikrævende apparater.

relaterede links